Ornamenten van het Vergeten

Statement bij de inontvangstneming van het eerste exemplaar van Theater Topics 3: ornamenten van het Vergeten, theaterfestival TF/Studiedag Vlaams-Nederlandse Theaterwetenschap, De Brakke Grond, Amsterdam

Saskia de Vries, die de scepter zwaait bij de Amsterdam University Press, was ooit bereid aimabel als zij is mij geduldig en op dicteer snelheid uit te leggen wanneer iets wetenschappelijk was, en dus voor publicatie door de University Press, en wanneer niet. Ik viel duidelijk buiten de prijzen. Wie schetst dus mijn verbazing toen ik plotseling benaderd werd door het bolwerk van theatrale wetenschappelijkheid Theater Topics om iets te berde te brengen over de invloeden op mijn werk.

Om vooral geen misverstand te laten bestaan in welke categorie ik dan wel mocht optreden werd hiertoe een aparte afdeling geschapen, die van Ornamenten van het Vergeten. Bovendien werd onderstreept dat de wetenschappelijke artikelen 3000 tot 5000 woorden mochten zijn, de lekepraat, 400 tot 800. Je moet je risico’s wel beperken zoveel was duidelijk. Totdat je leest waar de wetenschap het over wil hebben en je bijna van je stoel valt omdat je in je stoutste dromen nog niet had vermoed dat dit soort bijdragen een wetenschappelijke noodzaak zouden hebben.

Ik voorspel een groeimarkt voor ik noem maar wat: of een achterstevoren gespeelde Hamlet beter begrepen wordt door een Duitse Herder dan een Bouvier; of vrijdag de dertiende als voorstellingsdag voor een soap beter functioneerd als de 14e; of wat de gevolgen zouden zijn als Ivo van Hove Betonvlechter was geworden etc.

Intussen wil ik me als een van de veertien Ornamenten van het Vergeten vooral voor de geest halen hoe belangrijk Discordia voor mij was en is. Voor de Universiteit van Malmö – soms slip je door de mazen van het wetenschappelijke net, en mag je toch je mond open doen voor een bizonder geleerd gehoor – mocht ik spreken over de nieuwe groeimarkt in het wetenschappelijke, namenlijk het fenomeen Practice Based Research. Een gelegenheidsideetje voor de marketing afdeling vond ik. Maar als het er dan toch is, weet ik geen beter fenomeen te bebenken dat ook maar ergens bestaat  dat met huid en haar uitdraagt wat de betekenis zou kunnen zijn van Practice Based Research en dat is Discordia. Eigenlijk gewoon je vak beoefenen met een buitenproportionele hoeveelheid nieuwsgierigheid naar de varianten ervan en dat op bizonder integere, bijna wetenschappelijke wijze proefondervindelijk tot uitdrukking brengen, op de toppen van je tenen staand, dat vind ik nu echt Practice Based Research, hoewel het eigenlijk ook gewoon je huiswerk doen is.

Enfin, als Ornament van het Vergeten mocht ik in Theater Topics 3, in de afdeling lekepraat er nog even aan herinneren dat we in Nederland toestonden dat Discordia acht jaar geleden een kopje kleiner werd gemaakt en verdere subsidie onthouden. Dat weerhield ze overigens niet gewoon voorstellingen te maken. Nu nieuwe subsidierondes zich aandienen werd besloten andermaal te trachten zich toegang te verschaffen tot de steun van stad en rijk om het werk dat ze toch al bleven verrichten van minimale zekerheid te voorzien. Vergeten is een ding, als ornament weggezet worden een ander. Geen van beiden erg wetenschappelijk, en wat mij betreft voor Discordia te vroeg om weggezet te worden.
Theater Topics 4 zou er iets moois van kunnen breien, wij ondertussen kunnen er voor zorgen  dat een minimale subsidie wordt zeker gesteld.Amsterdam (NL)

31

theaterfestival TF